Ochrana osobných údajov

Dodávateľ zhromažďuje so súhlasom zákazníkov osobné údaje zákazníkov, a to meno, adresu, telefón a emailový kontakt. Tieto údaje slúžia predovšetkým pre uľahčenie objednávok zákazníkov v budúcnosti. Pokiaľ zákazník prejaví svoj súhlas, môže mu dodávateľ oznamovať emailom a telefonicky obchodné oznámenia s novinkami, ponukami, inzerciou a ponúkať účast v anketách a prieskumoch trhu.

Osobné údaje zákazníkov dodávateľ nepredáva žiadnej ďalšej osobe. Údaje, ktoré dodávateľ o zákazníkovi uchováva a spracováva, môže zákazník kedykoľvek zmeniť, a to po prihlásení do zákazníckej sekcie (zákaznícky účet).

Svoj súhlas s uchovávaním a spracovávaním osobných údajov alebo so zasielaním obchodných oznámení môže zákazník kedykoľvek odvolať, a to tak, že zašle emailovú správu na obchod@bushmanshop.sk